خطوط گریز

۰۱.۰۳.۲۲

  • KIOSK Open Call Lines of Flight 2 English
  • KIOSK Open Call Lines of Flight Dutch
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 4 French
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 5 empty Farsi
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 5 spanish
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 6 chinese2
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 7 ukrainian
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 8 portuguese

«خطوط گریز» از هنرمندان و نویسندگان دعوت می‌کند در قالب زبانی بصری، با توجه به پدیده‌های تغییر مکان و مهاجرت، به مفاهیمِ پیرامون تعلق و تطبیق با محیط جدید بپردازند.

جابه‌جایی و مهاجرت در ذات خود توأمان درگیرِ نگهداری از خاطراتِ مکانِ پیشین و جست‌وجوی افق‌های نو در مقصد جدید است. جابه‌جایی، چه مهاجرت باشد چه آوارگی چه تبعید و چه هر ترک کردنی که قصد یا امکانِ بازگشت در آن نباشد، شخص را مدام میان دو نقطه حرکت می‌دهد. این تقلایی است میانِ از دست دادنِ یک مکانِ آشنای بدونِ آینده و بودن در یک مکانِ ناآشنای گشاده به روی آینده‌ای ممکن. جابه‌جایی و تغییر مرز، چون غبار بر موطن که عموماً منظره‌ای است آشنا می‌نشیند و شخص در چرخه‌ای از بازتعریف‌ها و رجعت‌های ذهنی قرار می‌گیرد تا بتواند خود را با مکان جدید تطبیق دهد.

«خطوط گریز» نشریه‌ای است که مرکز هنری کیوسک برای پرداختن به موضوع تغییر مکان و مهاجرت منتشر می‌کند. کیوسک در این فراخوان از هنرمندان حوزه‌های صدا، تصویر، اینستالیشن، ویدیو، عکس و متن دعوت می‌کند تا دغدغه‌ها، چالش‌ها، و حتی امیدهای موجود در فرآیند همسویی با محیط و جامعه‌ی جدید را روایت کنند. «خطوط گریز» نشریه‌ای آنلاین است و در دو بخش در وبسایت کیوسک منتشر خواهد شد.

May 10th 2022 /مهلت ارسال آثار: ۱۳ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

June 2022 /زمان انتشار نشریه: خرداد-تیر ۱۴۰۱

*«خطوط گریز» نام نمایشگاهی از نیلیما شیخ هنرمند هندی است که در سال ۲۰۱۸ توسط آشیو هنری آسیا در هنگ‌کنگ ارائه شد.

KIOSK fanzine Lines of flight 1 cover

فرم درخواست

آپلود اثر*

ممنون بابت مشارکت!در اولین فرصت همزمان با چاپ اولین نسخه از نشریه آنلاین با شما در تماس خواهیم بود

ارادتمند،

یاسمن، اِلز، سارا، سیمون