خطوط گریز

۰۱.۰۳  –  ۳۰.۱۱

  • KIOSK Open Call Lines of Flight 2 English
  • KIOSK Open Call Lines of Flight Dutch
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 4 French
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 5 empty Farsi
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 5 spanish
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 6 chinese2
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 7 ukrainian
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 8 portuguese

«خطوط گریز» از هنرمندان و نویسندگان دعوت می‌کند در قالب زبانی بصری، با توجه به پدیده‌های تغییر مکان و مهاجرت، به مفاهیمِ پیرامون تعلق و تطبیق با محیط جدید بپردازند.

جابه‌جایی و مهاجرت در ذات خود توأمان درگیرِ نگهداری از خاطراتِ مکانِ پیشین و جست‌وجوی افق‌های نو در مقصد جدید است. جابه‌جایی، چه مهاجرت باشد چه آوارگی چه تبعید و چه هر ترک کردنی که قصد یا امکانِ بازگشت در آن نباشد، شخص را مدام میان دو نقطه حرکت می‌دهد. این تقلایی است میانِ از دست دادنِ یک مکانِ آشنای بدونِ آینده و بودن در یک مکانِ ناآشنای گشاده به روی آینده‌ای ممکن. جابه‌جایی و تغییر مرز، چون غبار بر موطن که عموماً منظره‌ای است آشنا می‌نشیند و شخص در چرخه‌ای از بازتعریف‌ها و رجعت‌های ذهنی قرار می‌گیرد تا بتواند خود را با مکان جدید تطبیق دهد.

«خطوط گریز» نشریه‌ای است که مرکز هنری کیوسک برای پرداختن به موضوع تغییر مکان و مهاجرت منتشر می‌کند. کیوسک در این فراخوان از هنرمندان حوزه‌های صدا، تصویر، اینستالیشن، ویدیو، عکس و متن دعوت می‌کند تا دغدغه‌ها، چالش‌ها، و حتی امیدهای موجود در فرآیند همسویی با محیط و جامعه‌ی جدید را روایت کنند. «خطوط گریز» نشریه‌ای آنلاین است و در دو بخش در وبسایت کیوسک منتشر خواهد شد.

May 10th 2022 /مهلت ارسال آثار: ۱۳ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

June 2022 /زمان انتشار نشریه: خرداد-تیر ۱۴۰۱

*«خطوط گریز» نام نمایشگاهی از نیلیما شیخ هنرمند هندی است که در سال ۲۰۱۸ توسط آشیو هنری آسیا در هنگ‌کنگ ارائه شد.

Nilima Sheikh Cover Each night put Kashmir in your dreams 2

فرم درخواست

آپلود اثر*

ممنون بابت مشارکت!در اولین فرصت همزمان با چاپ اولین نسخه از نشریه آنلاین با شما در تماس خواهیم بود

ارادتمند،

یاسمن، اِلز، سارا، سیمون