Zachary Formwalt
A way of removing an element that interferes with the subject

30.11.13  –  26.01.14

  • Hendrik Petrus Berlage
  • Fotografie
  • Photography

De tentoonstelling A way of removing an element that interferes with the subject van Zachary Formwalt wordt gepresenteerd als een driedelige video- en fotoreeks rond onze hedendaagse wereldeconomie. Het beeld van het beursgebouw fungeert als metafoor voor het onvermogen om de immer circulerende kapitaalstromen binnen de huidige financiële wereld zichtbaar te maken.

Het eerste deel, het videowerk Unsupported Transit (2011), draait rond de bouwplaats van het nieuwe beursgebouw in de Chinese stad Shenzen, ontworpen door het Office for Metropolitan Architecture van Rem Koolhaas. Formwalt brengt de vooruitgang op de bouwplaats in beeld aan de hand van timelapsefotografie. Het spanningsveld tussen fotografie en film wordt versterkt door de vertelstem die de sequentiële fotografie van Eadweard Muybridge en de opkomst van de film in verband brengt met de laatnegentiende-eeuwse veranderingen binnen de kapitalistische productie. De stem beschrijft de overgang van een geïndustrialiseerde maatschappij zoals deze door Karl Marx beschreven werd in Das Kapital naar een eerder virtuele kenniseconomie, of zoals de verteller het stelt: “the workers have left the scene”.

In het tweede deel, de videodiptiek In Light of the Arc (2013), wordt precies deze scene uitgelicht. Waar Unsupported Transit het gebouw enkel van buitenaf scant, brengt dit videowerk het ook van binnenuit als afgewerkt beursgebouw in beeld. Het werk registreert het materiële tot stand komen van een plaats die paradoxaal genoeg steeds meer gekenmerkt wordt door een proces van dematerialisatie. Nu de beurshandel volledig wordt aangestuurd door informatica en ingenieuze algoritmes bekleedt de handelsvloer met zijn kenmerkende gouden bel slechts een ceremoniële functie. De camera poogt de continue transitie van productie te analyseren die achter de afschermende façade van het beursgebouw schuilt.

Met de fotoreeks De Nieuwe Beurs te Amsterdam en de Proletariërs (2013) introduceert Formwalt nieuw werk rond de Amsterdamse beurs van de architect Hendrik Petrus Berlage in de vorm van archiefmateriaal. Het gelijknamige pamflet en de publieke discussie errond in het architectuurtijdschrift De Opmerker (1904) contextualiseren de moeilijke verhouding tussen de kapitalistische functie en socialistische symboliek van het gebouw.

Formwalts onderzoeksmateriaal zal in 2014 resulteren in een film dat de Graanbeurszaal in de Berlage Beurs in beeld brengt. Deze kamer werd oorspronkelijk ontworpen als graanbeurs, maar zou later de eerste Europese effectenbeurs voor opties huisvesten. Hoe manifesteert zich een dergelijke verschuiving van graan naar opties, van fysieke kwaliteitsinspecties naar abstracte, mathematische formules binnen deze laatnegentiende-eeuwse bakstenen muren?

De tentoonstelling van Zachary Formwalt kwam tot stand met steun van het Mondriaan Fonds. Met dank aan: Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, Aalst. In Light of the Arc werd geproduceerd door Steirischer Herbst, Graz (Oostenrijk).

zaaltekst / persbericht / poster

016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 14
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 11
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 13
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 09
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 05
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 07
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 03
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 01
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 15
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 12
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 10
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 08
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 06
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 04
016 KIOSK ZACHARY FORMWALT 02