Susanne Kriemann
Ashes and Broken Brickwork of a Logical Theory

2010

Ashes and Broken Brickwork of a Logical Theory

2010
Künstlerhaus Stuttgart / KIOSK

128 pagina's

13 x 19,5 cm
12 €


De publicatie is een uitgave van KIOSK ter gelegenheid van de tentoonstelling Ashes and Broken Brickwork of a Logical Theory van Susanne Kriemann (19.02.2010 - 28.03.2010).

Auteurs: Dieter Roelstraete, Wim Waelput, Axel John Wieder

De publicatie leest als een inventaris van Susanne Kriemann’s onderzoekstraject omtrent archeologie, het artefact, het beeld van de werkende mens en het idee van de woestijn als modern verlangen om tabula rasa te maken. Het fotografisch archief van Agatha Christie wordt in verband gebracht met opnames die Kriemann maakte van de Syrische woestijn en van archeologische sites in Mesopotamië. Deze associatieve werkvorm laat de kunstenares toe om ‘het graven naar het verleden’ en ‘het idee van moderniteit’ te onttrekken aan iedere ideologische connotatie en op die manier de recente geschiedschrijving te analyseren als formeel ordeningsysteem.

Vormgeving door Christopher Jung en Tobias Wenig, Berlijn. ISBN: 978 90 77459 44 7

KIOSK SUSANNE KRIEMANN