Sofie Frederix
Brief van Herman Van Hove aan Dan Van Severen, 17.03.1986

09.05.22  –  15.05.22

Herman Van Hove richt in maart 1986 een brief aan Dan Van Severen (1927-2009) met het verzoek om tentoon te stellen in zijn galerie Villa des Roses in de zomer van datzelfde jaar.

Herman Van Hove was aanvankelijk elektricien, maar volgde de opleiding binnenhuisarchitectuur aan de avondschool van Sint-Lukas te Gent. Op die manier knoopte hij wellicht contacten aan met (Gentse) kunstenaars. In 1980 opende hij zijn galerie Villa des Roses, gelegen te Gildestraat 1 in Gent. Het pand bestond uit een café en drie tentoonstellingsruimtes op de bovenverdieping. Omwille van de beperkte omvang van het etablissement, stond Villa des Roses al snel bekend als 'de kleinste galerij van Gent'. Desondanks was Villa des Roses groot in de Gentse kunstwereld en kreeg zowel het café als de exporuimte belangrijke figuren uit de kunstscène over de vloer, onder wie René Heyvaert en Yves De Smet. Die laatste was goed bevriend met Van Hove, en zou hem nog langdurig steunen in de jaren die volgden. Heyvaert stelde meermaals tentoon in Villa des Roses. In september 1984 organiseerde Van Hove de expo Hommage à René Heyvaert, een samenwerking met Galerie L’A (Luik), Richard Foncke Gallery (Gent), en Galerie Drieghe (Wetteren). Van Hove onderhield al langer contact met de vernoemde galeries. Het waren ook vaak jonge kunstenaars die aan een van deze galerijen verbonden waren die in Villa des Roses tentoonstelden. Herman Van Hove koos voornamelijk voor abstracte kunst — soberheid en puurheid vormden de kern van zijn visie op kunst.

In april 1987 sloot Villa des Roses met een tentoonstelling van Raoul De Keyser. De Keyser exposeerde meermaals in de intieme ruimtes van de kleine galerie, onder andere in 1984 met Binnenskamers.

Met de ‘santeboetiek’ waarover Herman Van Hove het in zijn brief aan Dan Van Severen heeft, verwijst hij naar Initiatief 86, een project dat werd georganiseerd door vzw Initiatief 85, een bundeling van een aantal Gentse galeries en verenigingen, met eerst Walter De Wilde en nadien Marc De Cock als voorzitter, en Bart Cassiman als projectleider. Drie buitenlandse tentoonstellingsmakers werden uitgenodigd om een expo samen te stellen in de Sint-Pietersabdij: Kasper König, die voordien een aantal succesvolle tentoonstellingen in onder andere Düsseldorf organiseerde, Gosse W. Oosterhof, directeur van galerie ’t Venster in Rotterdam, en Jean-Hubert Martin, die tot 1985 leiding had gegeven aan Kunsthalle Bern. Onder de vlag van Initiatief 86 namen tevens veertien verenigingen en galerijen deel aan het gebeuren, waaronder Amarant, Galerie S. & H. De Buck en Galerij William Wauters. De manifestatie had tot doel de Belgische kunst internationaal in de kijker te zetten. Aanleiding van het project was de slechte vertegenwoordiging van Belgische kunstenaars op belangrijke internationale manifestaties, zoals de Biënnale in Parijs in 1985.

Villa des Roses maakte geen deel uit van het consortium dat Initiatief 86 op poten zette. Toch poogde Herman Van Hove tijdens de zomer een interessante expo te organiseren en benaderde hij Dan Van Severen. Van Severen weigerde. Hij nam wel deel aan de tentoonstelling die Jan Hoet samenstelde in het Museum van Hedendaagse kunst tijdens de Gentse kunstzomer.

Met speciale dank aan Universiteitsbibliotheek Gent, Christine Adam en Willem Cole.

Het Brievenproject

In 2022-2023 focust KIOSK samen met de onderzoeksgroep Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987), op brieven van of aan Gentenaren, of aangaande de Gentse kunstscene. De brieven worden geselecteerd om hun inhoud, maar evenzeer om hun vorm.

Een jaar lang brengt de groep wekelijks een andere brief in KIOSK en belicht ze de context ervan of de vragen die ze oproept. Bij deze presentaties wordt de brief (of een facsimile) getoond, eventueel met andere artefacten die vermeld worden of die de betekenis ervan kunnen duiden.

Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987) bestaat uit Naninga Lens, Sofie Frederix, Wouter De Vleeschouwer, Koen Brams en Godart Bakkers. Voor Het brievenproject wordt de groep versterkt door Simon Delobel en enkele gasten.

KIOSK Het Brievenproject Villa des roses 2 BR
KIOSK Het Brievenproject Villa des roses 1 BR
KIOSK Het Brievenproject Villa des roses 3 BR