Sara van der Heide
Claim to universality. Color theory exercise 1-20

11.02.12  –  25.03.12

  • Bauhaus
  • drawing
  • tekenkunst

Sara van der Heide stelt onder de titel Claim to Universality. Colour Theory Exercise 1-20 (2011-2012) een serie van twintig aquarellen voor. De serie is gebaseerd op een tekening gemaakt door Lena Bergner in 1927. Lena Bergner was een student van Paul Klee aan het beroemde Bauhaus. Het Bauhaus was een onorthodox kunstonderwijs instituut, die invloedrijke ideeën heeft ontwikkeld over kunst en ontwerp en tegelijk ook een bepaalde manier van leven voorstond. Deze school was opgericht in Weimar Duitsland aan de vooravond van het opkomende nationaal-socialisme. In 1933 werd het inmiddels mythische Bauhaus gesloten door de nazi’s. De nazi’s hebben o.a. over het Bauhaus gezegd dat het: “Oriëntalistische kubistische vormen voortbracht die thuis hoorden aan de rand woestijn.” En dat het onderdak bood aan: “Bolsjewieken, Joden en andere inferieure rassen”, aldus Hans Severus Ziegler in 1934.

De titel van de oorspronkelijke tekening van Lena Bergner is Belichtung/Beschattung. Het is een tekening waarop een kleine cirkel is te zien, geplaatst linksboven in het vlak, van waaruit meerdere licht- en kleurbanen vertrekken die vervolgens in een grotere cirkel uiteen waaieren. Van der Heide heeft met de twintig variaties op de tekening van Lena Bergner de typische kenmerken van het aquarelleren: kleur en licht willen onderzoeken. In de belendende ruimte van KIOSK zijn de werken rondom te zien in de ruimte, onderbroken door de raam- en deuropeningen. De tekeningen zijn zo opgehangen dat de banen licht en kleur tezamen een op en neer gaande lijn vormen. Ook de ruimte tussen de verschillende kleurexercities is gevuld met ‘kosmische energie’. Een begrip die voor Paul Klee belangrijk was in zijn manier van werken, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de natuur en kunst uit dezelfde bron afkomstig zijn, en beide onderdeel zijn van het grotere kosmische geheel. Paul Klee wilde niet alleen de zichtbare materiële wereld tonen, maar ook het immateriële: de wereld van de ideeën, de kunst. Of zoals Klee het zelf uitdrukt in zijn Creative Credo van 1920: ‘Alle zijn is gebaseerd op beweging ... Zo ook is in het universum beweging de basis van alles. Vrede op aarde is een toevallige samenstelling van materie. Deze samenstelling als vanzelfsprekende basis zien, is een misvatting ... Ook het kunstwerk is bovenal genesis; het wordt nooit zuiver als resultaat ervaren.’

zaaltekst / persbericht / poster

Sara Van Der Heide Claim To Universality Color Theory Exercise1 20 KIOSK11022012 25032012 1
Sara Van Der Heide Claim To Universality Color Theory Exercise1 20 KIOSK11022012 25032012 2
Sara Van Der Heide Claim To Universality Color Theory Exercise1 20 KIOSK11022012 25032012 3