Daniel Dewar & Gregory Gicquel
Digitalis

13.02.16  –  10.04.16

  • sculpture
  • beeldhouwkunst

Het Brits-Franse kunstenaarsduo Daniel Dewar en Grégory Gicquel brengt in KIOSK enkele nieuwe series sculpturen samen onder de titel Digitalis. In hun sculpturale praktijk komt een breed spectrum aan ambachtelijke technieken aan bod die ze zichzelf aangeleerd hebben, zoals borduurwerk, weven, keramiek, houtsnijwerk en steenhouwen. Met deze kennis creëren ze unieke, handgemaakte werken (al dan niet in serie), een werkwijze die lange en arbeidsintensieve processen impliceert. In het stapsgewijze tot stand laten komen van een sculpturaal beeld worden de regels van het ambacht niet blindelings gevolgd. Integendeel, Dewar & Gicquel vinden gaandeweg hun eigen spelregels uit. Hun bewuste omgang met de herkomst en aard van het materiaal, en hun handmatige en eigenzinnige naar de hand zetten van anachronistische technieken en verouderde werktuigen levert de kunstenaars een uniek sculpturaal potentieel op.

De tentoonstelling ontleent zijn titel aan de botanische naam van vingerhoedskruid: ‘digitalis’ betekent ‘(van de) vinger’ en verwijst naar de vorm van de bloem. Het florale motief van de paarse Digitalis-bloem keert hier letterlijk terug in de afwerking van enkele nieuwe werken, maar het onderzoek naar ‘de vingerafdruk’ is altijd al aanwezig geweest in hun sculpturale praktijk als een aanhoudend spel tussen de unieke, ambachtelijke toets en de seriële of digitale geste.

In de tentoongestelde werken lopen deze schijnbaar tegenovergestelde kenmerken meermaals in elkaar over. De serie unieke banken werd door de kunstenaars eigenhandig vervaardigd uit cipressenhout met behulp van een beitel en een mechanische houtsnijmachine. De banken worden verfraaid met kussens, die op hun beurt gedecoreerd zijn met digitaal borduurwerk. De abstracte bloemenprints resoneren met de eveneens geborduurde patronen van nachtvlinders op de achtergrond. De haut-reliëf van laarzen bestond reeds in steengoed, maar hier hangt een nieuwe variatie op het muurwerk in eik. De keramieken reeks ‘voetvazen’ maakt eveneens deel uit van een grotere, doorlopende serie, getiteld Stoneware vessels. De grootste container bevindt zich centraal in de ruimte: Trough n°1 (Digitalis) is een met de hand uit eikenhout vervaardigde sculptuur in de vorm van een drink- en voederbak.

In het uitwerken van series, bepaalde beeldmotieven en materialen schuilt de strategie van herhaling, terwijl de handmatige, arbeidsintensieve manier van werken net haaks lijkt te staan op het idee van de perfecte reproductie. Herhaling doet de werken op elkaar inspelen en het is in hun onderlinge vergelijking dat het spel met verhoudingen of de nuances in het hout, formaat of kleur binnen eenzelfde serie werken het meest voelbaar wordt. Het zijn geen functionele kopieën, maar persoonlijke interpretaties van objecten. Deze figuratieve representaties zijn autonoom en maken tezelfdertijd deel uit van een groter geheel zoals een lichaam, een narratieve constructie, een reeks of een tentoonstelling.

Digitalis is de verzamelnaam voor een serie sculpturale representaties die samen een met betekenis beladen landschap vormen. Zo zou de opstelling van de banken, voeten, laarzen, bloemen, nachtvlinders en voederbak een weerspiegeling kunnen zijn van het contemplatieve bewandelen en aanschouwen van een landelijke omgeving, een simulacrum die het idyllische leven op het platteland oproept. Doordat Dewar & Gicquel lokale materialen en onderwerpen inzetten, refereert Digitalis ook aan hun persoonlijke werkomgeving: het landelijke Bretagne.

Het kunstenaarsduo voert een fundamenteel onderzoek naar figuratie binnen een post-minimaal landschap en hoe dit vandaag nog vorm of betekenis kan krijgen zonder gereduceerd te worden door een te bepalend narratief kader. De techniek en het medium zijn niet het einddoel van het werk, maar functioneren doorgaans als vertrekpunten vanwaaruit het narratieve potentieel onderzocht wordt, als een referentie waarrond het onderwerp zich vrij kan bewegen.

De sculpturen stellen quasi-realistische en simpele of kernachtige beelden voor. In hun opeenvolging vormen ze een beeldverhaal dat ergens tussen het banale en het surreële in zweeft. Het zijn autonome en disfunctionele kunstwerken die zich de vorm van een ornament of gebruiksvoorwerp aanmeten. Ze rijmen en botsen tezelfdertijd. De (zit)banken van hout zijn te fragiel om op te zitten, de keramieken voeten doen zich voor als lege vazen (of andersom) en te midden van het open veld staat een door nachtvlinders en bloemen geflankeerde, monumentale, doch lege vergaarbak. In deze containers vloeien vorm en inhoud, onderwerp en materiaalkeuze samen.

zaaltekst / persbericht / poster / publicatie

025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 11
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 13
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 09
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 07
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 03
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 01
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 12
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 10
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 08
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 06
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 02
025 KIOSK DANIEL DEWAR GREGORY GICQUEL Tom Callemin 04