Nazgol Ansarinia
Fragments, Particles and the Mechanisms of Growth

02.12.17  –  04.02.18

De tentoonstelling Fragments, Particles and the Mechanisms of Growth werpt een blik op het dagelijkse leven in de stad Teheran, gereconstrueerd vanuit het perspectief van de Iraanse kunstenaar Nazgol Ansarinia. Haar praktijk groeit mee met haar geboortestad die vandaag bijna 14 miljoen inwoners telt: het kapitalisme laat er steeds dieper zijn sporen in achter, de vastgoedmarkt boomt, overal maken huizen plaats voor nieuwe torenhoge appartementsblokken of winkelcentra. Dit leidt tot een onophoudelijke cyclus van groei en verval of, zoals Ansarinia het voorstelt, een paradox waarbij de constructie van de stad tegelijkertijd haar deconstructie inhoudt:

“Aan elk stuk van de stad hangen herinneringen vast uit verschillende periodes van mijn leven. Ik denk dat het dit is wat dit snelle bouwproces tegelijk zo destructief maakt. Het neemt ons collectieve en individuele geheugen weg. Woonbuurten veranderen zo snel dat ze onherkenbaar zijn. Als je je niet kan verhouden tot de ruimte, loop je verloren.” (uit ‘The Artist and their City’, door The Guardian / Tate, 2016)

Met het onder woorden brengen of het in beelden gieten van haar observaties en ervaringen tracht Ansarinia vat te krijgen op de ontelbare groeimechanismen die Teheran momenteel bepalen. Ze keert een stedelijke ontwikkeling of een regelgeving binnenstebuiten, dissecteert en onderzoekt deze, om vervolgens in de reconstructie ervan een collectief bewustzijn of gevoel bloot te leggen. Voor haar nieuwe serie Demolishing buildings, buying waste registreerde en analyseerde ze de afbraak van een gebouw in Teheran waarna de ‘afdrukken’ hiervan verwerkt werden in de vorm van video en sculptuur.

De videowerken tonen in verknipte vorm hoe het gebouw over een periode van 16 dagen gesloopt werd met schop en houweel. Dit aandenken aan een alledaagse woning met onder andere een betegelde ruimte die tot voor kort nog dienstdeed als keuken lijkt symbool te staan voor alle verdwijnende gebouwen en de vaak nog verse herinneringen die erin vervat zitten. Het illustreert tevens het gegeven dat er voor elk nieuw gebouw eenzelfde hoeveelheid materiaal opzij moet worden geschoven.

Het puin dat in de videowerken in de zijruimte weggeveegd wordt en uit het beeld verdwijnt, duikt in de koepelruimte weer op in een veelheid aan nieuwe sculpturale vormen. Versplinterde tegels, bakstenen, cementblokken en resten cement liggen uitgespreid op de vloer als uitgeklede standaard bouwvormen, ontdaan van alle functie en context. Het zijn geordende fragmenten die samen een ongeordend geheel lijken te gaan vormen, of andersom.

In de sculptuur in de inkom lijken eerder uiteengereten elementen opnieuw samen te smelten tot een soort van ruggengraat, een nieuw fundament. Net zoals bij de andere werken wordt ook hier een moment tussen afbraak en creatie, dissectie en constructie, wanorde en patroon verbeeld. De werken plaatsen gerationaliseerde, industriële bouwprocessen tegenover een traag, ondervragend en intuïtief creatieproces waarbij puin als een nieuwe bouwsteen wordt ingezet.

Ansarinia toont verder ook een serie collages, Reflections/Refractions, waarin ze artikels met een politieke of economische insteek uit verschillende Iraanse kranten samenweeft tot geometrische mozaïekvlakken. De titels van de krantenkoppen verraden opnieuw een onderliggende laag van reflectie op de samenleving waar de kunstenaar zich middenin bevindt en hoe deze zich representeert. Fragments, Particles and the Mechanisms of Growth is Ansarinia’s persoonlijke portret en reconstructie van Iran’s veelgelaagde en snel veranderende aangezicht.

zaaltekst / persbericht / poster

032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 10
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 17
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 09
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 03
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 07
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 06
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 02
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 05
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 04
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 19
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 12
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 18
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 16
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 15
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 14
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 13
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 11
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 10
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 08
032 KIOSK NAZGOL ANSARINIA 20