Claudia Wieser
Furniture

06.10.12  –  18.11.12

De in Berlijn gevestigde kunstenaar Claudia Wieser (°1973, Freilassing, Duitsland) presenteert met de tentoonstelling Furniture een ensemble van tekeningen, keramieken en houten sculpturen en een ruimtelijke ingreep. Voor deze laatste bekleedt ze de kabinetruimtes met muurvullende zwart-witprints van interieurs waardoor een illusionistisch perspectief ontstaat.

De visuele beeldtaal van Wieser wordt gekenmerkt door een abstractie die nauwkeurig en consistent is in haar vorm, kleur en materiaalgebruik. De geglazuurde, keramieken tegels zijn als een abstract schilderij opgebouwd uit geometrische patronen. In één geval vormen ze samen een grote sculptuur die als een kamerscherm los in het centrale halfrond wordt geplaatst. Daarrond staan houten sculpturen opgesteld die bestaan uit elementaire vormen als cilinders, kegels en bolvormen. De ruimtelijke ingrepen resoneren op thematisch en picturaal niveau met de reeks ingekaderde tekeningen en foto’s waarop met goudblad en potlood geometrische composities aangebracht werden.

Deze zuivere vorm- en kleurstudies zijn schatplichtig aan de abstracte en moderne kunst en meer bepaald aan het Bauhaus van begin 20ste eeuw. Analoog aan de leermethodes die men in deze school toepaste, tracht ook Wieser middels ambachtelijk handwerk en een subjectief kleurenpalet tot een autonome, picturale esthetica te komen waarbij functionaliteit, kunst en spiritualiteit onderling sterk verbonden zijn. Haar artistiek onderzoek put uit een archief aan universeel weerklinkende, stilistische elementen uit de kunstgeschiedenis. Het eigent zich de formele regels van vroeg-modernistische kunstwerken toe en bevraagt deze in hun objectiviteit, realisme en functionaliteit.

Deze werkwijze en de titel van de tentoonstelling leggen meteen ook de centrale problematiek van haar werk bloot: wat is het statuut van sculpturen die vormgegeven worden als objecten? Het oeuvre van Wieser modelleert zich rondom deze vraagstelling en tast de grenzen tussen pure en toegepaste kunst af. Door het gebruik van verschillende technieken en een persoonlijke, tactiele behandeling van de materialen slaagt Wieser erin om iedere sculptuur een eigen, distinctief karakter mee te geven. Wieser legt zich toe op de autonome, spirituele zeggingskracht die in de abstract-modernistische beeldtaal schuilgaat doorheen de studie van licht en schaduw, toon en textuur en immateriële effecten. Ze intensifieert de primaire relaties tussen materiaal, vorm en concept om precies de innerlijke natuur van het kunstwerk bloot te leggen en de verschijning van het beeld op zich zuiver te stellen.

De gedefinieerde ruimte tussen de objecten onderling creëert een transcendentale ‘atmosfeer’ en zet de tentoonstelling als geheel in perspectief. De architecturale ruimtes van KIOSK werden grondig onderzocht en aan de hand van muurtableaus ingezet als een noodzakelijke uitbreiding van de sculpturale ruimte. In dit ‘totaalkunstwerk’ wordt de primaire beleving van de ruimte vooropgesteld. De bezoeker bewandelt een promenade architecturale op een uitgebalanceerd ritme van vervormde doorkijken, interagerende vormen, tactiele media en atmosferische kleuren.

zaaltekst / persbericht / poster

Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 2
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 4
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 7
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 6
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 3
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 1
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 5
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 8
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 11
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 9
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 Laurent Fobe 14
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 12
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 13
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 10
Claudia Wieser Furniture KIOSK06102012 18112012 Laurent Fobe 15