Leonor Antunes
I Stand Like A Mirror Before You

19.09.15  –  15.11.15

  • sculpture
  • beeldhouwkunst

I stand like a mirror before you is de eerste solotentoonstelling van Leonor Antunes in België. De tentoonstelling neemt de volledige ruimte in met een op maat gemaakt geheel van kunstwerken, waarvan de meeste nieuwe sculpturen zijn. De site-specifieke werken van de in Portugal geboren en in Berlijn residerende kunstenaar echoën zowel hun directe omgeving als de geschiedenis van de 20e-eeuwse architectuur, kunst en design. In KIOSK krijgen materialen als leer, geelkoper, plexiglas en touw vorm in vrijstaande, afbakenende constructies of worden ze volgens ambachtelijke, traditionele technieken omgeplooid en omgeknoopt tot hangende weefsel- en rasterwerken.

De titels en vormentaal van de werken grijpen terug op de beeldstrategieën van filmmaakster en choreografe Maya Deren en de weefsels van textielartieste Anni Albers. Antunes ontrafelt de constructieprincipes die achter bepaalde ontwerpen schuilgaan. Vervolgens maakt ze er een intuïtieve abstractie van en grijpt daarbij terug op de praktijk van het eigenhandige maken. De gereduceerde, gepersonaliseerde vorm van de realiteit die uit dit maakproces verschijnt, plaatst ze als een spiegel voor de kijker.

Eenmaal de kunstenaar de fysieke en esthetische kwaliteiten van het materiaal, zijn specifieke culturele geschiedenis en die van de makers ervan doorgrond en vormgegeven heeft, brengt ze haar werkmateriaal in verband met de tentoonstellingsplek. Ze toetst deze af aan de afmetingen en verhoudingen van de ruimte om tot een compositie te komen die ergens tussen een weloverwogen, geordend patroon en een willekeurig kluwen van verschillende texturen, structuren en oppervlaktes, tussen het verbergen en het onthullen in balanceert. Nieuwe contrasten en perspectieven worden opgezocht: vanuit de open, centrale hemicycleruimte kijkt men in één oogopslag op het geheel, richting de tegenovergelegen wandelgang, terwijl men vanuit de besloten kabinetruimten eerder op een dicht netwerk van mogelijke kijklijnen botst. Principes als het doorkijken en het afschermen, rationele geometrie en spontane zwaartekracht trekken aan elkaar, maar trachten elkaar tegelijkertijd ook in evenwicht te houden. De weefsels laten zich schijnbaar nonchalant hangen, passen zich aan het huidige klimaat aan.

Dit zoeken naar een balans begint vooreerst bij de relatie tussen mens en ruimte, meer specifiek de menselijke interactie met oppervlaktes. De oppervlaktes van de werken zijn mat, reflecterend of transparant: ze spiegelen zich aan elkaar en gaan in elkaar of in de ruimte rondom op. Of ze zetten zich integendeel omlijnd af van de rest en verdelen de ruimte onder in fragmenten die worden uitgelicht aan de hand van daglicht en vijf zelfontworpen lampen. De tentoonstelling is geen opsomming van op zichzelf staande sculpturen, maar een ‘raster’ in de brede betekenis van het woord. Deze term draagt zowel de betekenis van een afsluiting, van een netwerk of raamwerk, alsook deze van een web in zich en kan zo als de structurele basiscomponent van de tentoonstelling worden beschouwd.

Voortbordurend op de voorstelling van een raster, staat de tentoonstelling I stand like a mirror before you voor een ontelbaar aantal mogelijke loopbanen en doorzichten, voor een uitgebalanceerde choreografie die ons geen eenduidig pad, geen eenduidige reflectie in de spiegel voorschotelt.

I stand like a mirror before you kwam tot stand in samenwerking met New Museum, New York. De tentoonstelling was hier recent in een andere versie te zien (24/06/15 – 06/09/15).

zaaltekst / persbericht / poster

Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 1
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 2
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 3
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 8
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 7
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 6
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 4
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 9
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 14
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 13
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 15
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 12
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 10
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 11
Leonor Antunes I Stand Like A Mirror Before You KIOSK19092015 15112015 Tom Callemin 5