Sophie Nys,
Liene Aerts,
Maud Gourdon
Knots

28.03

In april 2019 presenteerde Sophie Nys de solotentoonstelling Family Nexus in KIOSK. Een ‘family nexus’ staat in de psychologie voor een gemeenschappelijke visie die door de meerderheid van de familieleden, vaak onbewust en generaties lang, wordt vastgehouden met betrekking tot de gebeurtenissen in het gezin en in relatie tot de wereld. Het monumentale, door Nys in de koepelruimte opgespannen net stond symbool voor deze familiedynamiek.

Twee jaar later werkt het thema nog steeds door in de hoofden van de kunstenaar, de bij de opbouw betrokken schrijver Liene Aerts en de kunstenaar Maud Gourdon die de tentoonstelling meermaals bezocht. Hun gezamenlijke interesse leidt tot een samenwerking in de vorm van een boek die net zoals de tentoonstelling gelezen kan worden als een net van (on)samenhangende intriges en knopen waarbij geen enkele positie neutraal kan zijn. Nys, Gourdon en Aerts zetten een netwerk op van personages, bij elkaar verzameld vanuit nieuwe en oude teksten en prenten veraf en dichtbij. Samen verbeelden ze allerhande soorten menselijke verbindingen. Knots is een verhaal over iedereen en niemand in het bijzonder. Wie vervult in dit boek de rol van Niemand, de zogenaamde ‘identified patient’ of zondebok van het huishouden, en welke potten en pannen heeft deze gebroken?

Het boek wordt voorgesteld en voorgelezen op zondag 28 maart van 11u tot 19u, in de boekwinkel en projectruimte rile*, Koopliedenstraat 62, 1000 Brussel.