Linda Nochlin Fanzine

14.01  –  14.12

Well Behaved Women Rarely Make History BR

OPEN CALL

KIOSK’s LINDA NOCHLIN FANZINE

Why Have There Been No Great Women Artists?

50 jaar geleden, in januari 1971, verscheen Linda Nochlins essay Why Have There Been No Great Women Artists? in het tijdschrift ARTnews.

Weinig kunsthistorici zijn zo invloedrijk, productief en radicaal geweest als Nochlin, die tussen 1960 en 2017 zeventien boeken en talloze artikelen schreef waarin ze sociaal en historisch de gelijkheid van vrouwen in de kunsten onderzocht, becommentarieerde en bepleitte. Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het essay wil KIOSK het werk van Nochlin en dat van kunstenaars en schrijvers, activisten of ontwerpers die zich als vrouw identificeren, contextualiseren in de creatie van een set van 4 FANZINES.

Het eerste nummer van de LINDA NOCHLIN FANZINE is nu beschikbaar als pdf en kan thuis worden afgedrukt (PDF lage resolutie / PDF hoge resolutie).

Het tweede nummer van de LINDA NOCHLIN FANZINE is nu beschikbaar als pdf en kan thuis worden afgedrukt (PDF lage resolutie / PDF hoge resolutie).

Toekomstige bijdragen kunnen worden gestuurd naar kiosk@hogent.be of per gewone post naar: KIOSK, LINDA NOCHLIN FANZINE, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent. Alle tekstuele of visuele bijdragen in de vorm van essays, gedichten, of kunstvormen zoals tekeningen, bewegend beeld, foto's enz. zijn welkom. De bijdragen kunnen ondertekend zijn, anoniem of onder een pseudoniem. Volgende deadline: 14 september 2021

Redactie: Els Roelandt, Simon Delobel en Louise Souvagie.