Linda Nochlin Fanzine

14.01  –  14.12

OPEN CALL

KIOSK’s LINDA NOCHLIN FANZINE

Why Have There Been No Great Women Artists?

50 jaar geleden, in januari 1971 verscheen in het tijdschrift ARTnews het essay Why Have There Been No Great Women Artists?van Linda Nochlin.

Weinig kunsthistorici waren zo invloedrijk, productief en radicaal als Nochlin die tussen 1960 en 2017 zeventien boeken en talloze artikels schreef waarin ze de positie van de vrouw in de kunsten maatschappelijk en historisch onderzocht, becommentarieerde en pleitte voor een volledig gelijkwaardige participatie. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het essay verschijnt deze maand een nieuwe uitgave van Nochlin’s historisch document bij Thames & Hudson.

KIOSK wil in 2021 Nochlin’s werk en dat van kunstenaars en schrijvers, activisten of vormgevers die zich identificeren als vrouw contextualiseren in een reeks lezingen en de creatie van een FANZINE.

Alle tekstuele of visuele bijdrages in de vorm van essays, gedichten, of beeldende kunstvormen als tekeningen, foto’s etc zijn welkom bij de redactie van KIOSK’s LINDA NOCHLIN FANZINE. De bijdrages kunnen gesigneerd zijn maar ook anonieme stukjes of bijdrages onder pseudoniem zijn welkom.

Een redactie comité verzorgt de selectie van ingezonden materiaal, KIOSK’s LINDA NOCHLIN FANZINE verschijnt eind 2021, tussentijds worden bijdrages op KIOSK’s website en social mediapagina’s gedeeld.

De eerste deadline voor inzendingen is 14 februari 2021, nadien wordt er elke 14de van de maand een nieuwe selectie gemaakt op basis van de inzendingen.

Bijdragen versturen naar kiosk@hogent.be of via de reguliere post: KIOSK, tav. KIOSK’s LINDA NOCHLIN FANZINE, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent.

Linda Nochlin 2
Linda Nochlin 1