Linda Nochlin Fanzine

14.01.21  –  28.02

  • feminism

Why Have There Been No Great Women Artists?

Vijftig jaar geleden, in januari 1971, werd Linda Nochlins essayWhy Have There Been No Great Women Artists?gepubliceerd in het tijdschrift ARTnews. Weinig kunsthistorici zijn zo invloedrijk, productief en radicaal geweest als Nochlin. Tussen 1960 en 2017 schreef ze zeventien boeken en talloze artikelen waarin ze de sociale geschiedenis van vrouwen in de kunst onderzocht, haar bevindingen becommentarieerde en pleitte voor gelijkheid.

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het essay wil KIOSK het werk van Nochlin contextualiseren naast dat van verschillende kunstenaars, schrijvers, activisten en ontwerpers die zich als vrouw identificeren, door middel van de creatie van een set van vier fanzines. Gedurende 2021 heeft KIOSK ondertekende en anonieme tekstuele en visuele bijdragen verzameld in de vorm van essays, gedichten, tekeningen, bewegende beelden en foto's. We ontvingen meer dan 200 voorstellen uit vele hoeken van de wereld en van zeer uiteenlopende mensen - van lokale studenten tot befaamde kunstenaars, van drop-outs uit de kunstwereld tot sell-outs, en meestal van vrouwen maar ook af en toe van een man, wat voer was voor nog veel meer discussies.

De open oproep tot bijdragen was ook een oproep tot coalities, een poging tot openheid, en een bewuste stap buiten onze comfortzones. Bij het verzamelen van meer antwoorden op Nochlins vraag hebben we niet gestreefd naar volledigheid of het maken van onderscheid. We hopen veeleer dat de fanzines een gemeenschap vormen van mensen die zich willen bezighouden met genderkwesties in de kunst. We zijn ervan overtuigd dat de manier waarop we samen handelen en genezen kan leiden tot een hoognodige culturele transformatie.

De vier fanzines worden nu gebundeld in één publicatie met essays van Olave Nduwanje en Delphine Bedel, geredigeerd door Jessica Gysel en Els Roelandt, voor publicatie in het voorjaar van 2022.

Het eerste nummer van de LINDA NOCHLIN FANZINE is nu beschikbaar als pdf en kan thuis worden afgedrukt (PDF lage resolutie / PDF hoge resolutie).

Het tweede nummer van de LINDA NOCHLIN FANZINE is nu beschikbaar als pdf en kan thuis worden afgedrukt (PDF lage resolutie / PDF hoge resolutie).

Het derde nummer van de LINDA NOCHLIN FANZINE is nu beschikbaar als pdf en kan thuis worden afgedrukt (PDF lage resolutie / PDF hoge resolutie).

Het vierde nummer van de LINDA NOCHLIN FANZINE is nu beschikbaar als pdf en kan thuis worden afgedrukt (PDF lage resolutie / PDF hoge resolutie).

Redactie: Els Roelandt, Simon Delobel en, voor het vierde nummer, Jessica Gysel.