Lines of Flight

01.03.22

  • KIOSK Open Call Lines of Flight 2 English
  • KIOSK Open Call Lines of Flight Dutch
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 4 French
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 5 empty Farsi
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 5 spanish
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 6 chinese2
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 7 ukrainian
  • KIOSK Open Call Lines of Flight 8 portuguese

Een zine gewijd aan de weg tussen thuis en een nieuw samenzijn

Lines of Flight* nodigt kunstenaars en schrijvers uit om vertrouwde paden te verlaten en zo noties van thuishoren,samenhorigheid en integratie te hertalen.

Ontheemding houdt steeds de herinnering aan oorsprong vast en verbreedt tegelijk het blikveld naar nieuwe horizonten en bestemmingen. Het laat vormen van toebehoren los, maar bewaart ze ook of geeft ze opnieuw vorm. Ontheemding in welke vorm dan ook - gedwongen of vrijwillig - sleept en duwt ontheemden tussen twee punten. Ontheemden bevinden zich in een voortdurende strijd tussen dichotomie of versmelting, tussen herinneringen aan thuis en een weg naar een nieuwe start. Het vertrouwde landschap van thuis, wordt steeds vager door een transpositie die over de voormalige landsgrenzen van de ontheemde reikt. Ontheemden brengen voortdurend twee realiteiten van hun bestaan op één lijn door zich te heroriënteren en tegelijkertijd herinneringen op te halen.

Lines of Flight is een nieuw zine-project, geïnitieerd door KIOSK, dat zich richt op noties van ontheemding. Via deze open call nodigt KIOSK kunstenaars uit om via audio, beeld, installatie, video, fotografie en tekst hun verhalen te delen over de zorgen, worstelingen en positieve kanten van de ervaring van een ontheemde. Lines of Flight wordt gepubliceerd als een tweedelige online zine op de website van KIOSK.

Editoriaal door Yasaman Tamizkar

Deadline voor het inzenden van bijdragen: 15 october 2022

Publicatiedatum: november 2022

Project coördinator: Yasaman Tamizkar

Redactie: Yasaman Tamizkar, Els Roelandt, Sara Plantefève-Castryck, Simon Delobel

(*Lines of Flight is de titel van een tentoonstelling van het werk van Nilima Sheikh dat van 19 mei 2018 tot 18 juni 2018 werd gepresenteerd in de Asia Art Archive Library in Sheung Wan, Hongkong).

Download het eerste en het tweede nummer!


DOE MEE!

Uw bijdrage uploaden (afbeeldingen jpeg 300 dpi / tekst Word/Pages)*

Bedankt voor uw deelname aan de Lines of Flight zine!

We zullen u zo snel als mogelijk op de hoogte houden van de online publicatie.

Hartelijke groeten

Yasaman, Els, Sara en Simon