Rik Moens
Proposal of the Props

08.05.10  –  13.06.10

  • painting
  • schilderkunst

Rik Moens (°1969, Ninove) is een kunstenaar die zonder de schilderkunstige traditie te verloochenen steeds opnieuw op zoek gaat naar manieren om de grenzen van het medium af te tasten. Moens stelt als schilder voortdurend de conventies en beperkingen van het medium in vraag. Basisbeginselen als formaat, ondergrond, signatuur, textuur en kleur wor- den hierbij diepgaand onderzocht. Onder de noemer Proposal of the Props toont Rik Moens in KIOSK een reeks recente schilderijen die nog niet eerder werden getoond.

De werken in de tentoonstelling spreken allen een sterke fysieke aanwezigheid uit over de ruimte. Dit heeft niet zozeer te maken met het grote formaat van de doeken, als wel met hun specifieke ontstaansgeschiedenis. De schilderijen worden op een bijna rituele wijze, laag na laag, opgebouwd en worden zo de performatieve dragers van een uiterst zorgvuldig, soms maandenlang durend creatieproces. Door de keuze voor deze procesmatige werkwijze krijgt de notie van tijd een prominente plaats in de esthetische beleving van het schilderij. De doeken worden nauwgezet voorbereid en in tal van doorschijnende lagen opgebouwd waardoor een bijzonder spel met transparantie, licht en kleur ontstaat. De lagen worden door de kunstenaar aangebracht met aandacht voor techniek en materie, wat zeker geen emotionele beleving uitsluit tijdens het creëren ervan. Dit komt voornamelijk tot uiting in de manier waarop sommige lagen gedecideerd en expressief gestalte geven aan het doek.

De toewijding voor het schilderkunstig medium vertaalt zich niet enkel in de wijze waarop Moens schildert, maar ook in de wijze waarop hij de geldende conventies van dit medium in vraag stelt. Zo vinden we bijvoorbeeld de signatuur van de kunstenaar en het motief van de appels op karikaturale wijze terug in zijn werk. De appels verwijzen enerzijds naar de genrekunst, ‘het stilleven’, maar roepen anderzijds ook het typische beeld op van een kartonnen hoeklabel waarmee canvassen verpakt en verkocht worden in een winkel met kunstenaarsbenodigdheden.

Rik Moens schildert in acryl waarbij hij de verf manipuleert tot verschillende consistenties en waarbij hij als een volleerd alchimist experimenteert met verschillende additieven zoals dichtingmiddelen en lijmen. Soms verloopt de droging niet zoals verwacht en begint de verf te krimpen, te rimpelen of te barsten. De kunstenaar ziet in dit aspect van ‘mislukken’ echter de opportuniteit om dit als een esthetisch element in te zetten en te incorporeren in het werk. Typerend is ook de manier waarop de nadruk wordt gelegd op de materiële kenmerken van het schilderen, zo krijgt het afdruppen van de verf aan de zijkanten van het doek vrij spel. Ze versterken de intentie om uit het platte vlak te treden en een driedimensionaal aspect toe te voegen aan het werk. Ook door bijvoorbeeld verschillende kaders op elkaar te kleven neemt het canvas bijna objectmatige proporties aan.

Het werk van Moens is een continu spel tussen artistieke integriteit en speelse ironie, tussen intimiteit en expressieve kracht. De wisselwerking tussen deze verschillende aspecten creëert een speelse spanningsboog in de tentoonstelling.

zaaltekst / persbericht

Rik Moens Proposal Of The Props KIOSK 08052010 13062010 1
Rik Moens Proposal Of The Props KIOSK 08052010 13062010 2
Rik Moens Proposal Of The Props KIOSK 08052010 13062010 3
Rik Moens Proposal Of The Props KIOSK 08052010 13062010 4
Rik Moens Proposal Of The Props KIOSK 08052010 13062010 5