Tashattot

21.01  –  19.03

Bij KIOSK lanceert het collectief Tashattot haar eerste reeks evenementen in een kunsttentoonstelling door en met Arabisch sprekende kunstenaars die in Europa wonen. Gebaseerd op het thema Tashattot (Arabisch voor verspreiding), behandelen de tentoongestelde kunstwerken ondermeer de thema's en concepten van scheiding van het "thuisland", afstand, ballingschap en dergelijke.

Zowel de curatoriële keuzes van het onderwerp als de selectie van de tentoongestelde werken tonen wijzes waarop kunstenaars, afkomstig uit dezelfde geografische regio, begrippen vertalen in hun respectievelijke disciplines. Ze maken -al dan niet- de overeenkomsten zichtbaar die kunnen worden getrokken uit elk van de individuele ervaringen en artistieke media. De werken gaan verder dan de loutere weergave van "weg van huis zijn" en bevragen wat verstrooiing en dispersie kan betekenen in de moderne wereld.

Deelnemende kunstenaars

Asma Laajimi, Christina Atik, Clara Abi Nader, Diana Al-Halabi, Firas El Hallak, Firas Shehadeh, Hussein Shikha, Joanna Kai, Kais Masood, Karen Keyrouz, Micheline Nahra, Mousa AlNana, Tarek Haddad / Laetitia El Hakim

Proloog

"Het leiden van een tentoonstellingscentrum voor hedendaagse kunst gevestigd op de campus van een kunstacademie lijkt mij zeer geschikt voor het organiseren van projecten die reflecteren op de modus operandi van de zogenaamde kunstwereld. Bij KIOSK deden we dat met de x-tentoonstelling in 2021. Toen werden kunstwerken anoniem gepresenteerd. In 2021-22 deden we het opnieuw met de uitnodiging aan het Nederlandse collectief Keeping It Real Art Critics.

Kunstorganisaties die voor 2023-27 subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid wordt gevraagd om hun plannen op te stellen volgens richtlijnen voor eerlijke praktijken inzake verloning. Terwijl ik de aanvraag van KIOSK schreef, kwamen er veel vragen bij me op over de modaliteiten voor het werken met kunstenaars die in België werken en wonen maar er geen legaal statuut hebben.

Eerst wilde ik werken aan een project dat kansen zou bieden aan kunstenaars die worstelen met hun legale status in België. Maar na verschillende gesprekken met de Libanese kunstenaar Rami Moukarzel, die een platform nodig had om de kunstpraktijk die hij in zijn thuisland ontwikkelde verder te zetten, besloot ik een tentoonstelling te organiseren waarvoor hij een volledige budget (en niet alleen een honorarium) zou krijgen.

In augustus 2022 bundelde Rami Moukarzel zijn krachten met kunstenaar Charbel Alkhoury en cultureel producent Gaëlle Khalife, beiden Libanezen die in België wonen. Samen richtten ze het collectief Tashattot op en besloten een gelijknamige groepstentoonstelling te presenteren bij KIOSK, waarin het werk van verschillende Arabisch sprekende kunstenaars die in Europa wonen, wordt samengebracht. De tentoonstelling en het collectief als geheel stelden Rami Moukarzel in staat een platform te bieden aan andere kunstenaars die in hetzelfde schuitje zitten." Simon Delobel

Over het Tashattot Collectief

Tashattot (Arabisch voor verspreiding) is een in België gevestigd kunstcollectief dat visuele kunstenaars, muzikanten, filmmakers en cultuurbeoefenaars die oorspronkelijk uit de SWANA-regio komen en momenteel "verspreid" zijn in Europa, in het algemeen ondersteunt.

Het collectief wil kansen, samenwerkingen, opdrachten en financiering creëren voor deze geëmigreerde kunstenaars, ongeacht hun etniciteit, genderidentiteit of religie.

Het woord tashattot en zijn Engelse equivalent "scattering/dispersion" definiëren het collectief zowel in de letterlijke betekenis van het woord (met betrekking tot de beschrijving van de individuen die over de wereld verspreid zijn, ver van hun thuisland), als in de metaforische betekenis die betrekking heeft op de verstrooiing en verspreiding van ideeën en denkwijzen, aangezien het woord in het Arabisch vaak gebruikt wordt om het afdwalen van gedachten te beschrijven (tashattot al afkar of verstrooide gedachten).

Tashattot is een work in progress en een pas gelanceerd collectief verantwoordelijk voor een vloeiende en evoluerende reeks acties. Het staat open voor nieuwe ideeën en ervaringen, het bouwt voortdurend voort op geleerde lessen en de praktijk. Het collectief gelooft sterk in de doeltreffendheid van open discussies als enige manier om te groeien en beter tegemoet te komen aan behoeften en aspiraties van expat-kunstenaars van SWANA. Daarom staat het collectief open voor recensies, kritieken, evaluaties en andere meningen met betrekking tot haar manier van werken.

Praktische informatie

  • Opening op zaterdag 21.01.2023, van 17 tot 20 uur.
  • Dagelijks geopend van 12 tot 18 uur
  • Gratis toegang
  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, België
  • Rami Moukarzel, Charbel Alkhoury en Gaëlle Khalife zijn telkens van donderdag tot zondag aanwezig op de tentoonstelling om bezoekers te verwelkomen en hen door het project te leiden.

Ontdek meer

  • Tashattot Collective werkt samen met dr Yara Al Chehayed aan een online filmprogramma in samenwerking met Le Fresnoy.
  • Tashattot Collective werkt samen met KASKcinema aan een avondvullend event met kortfilms op 9 maart 2023.
  • Op de boekenplank: boeken geselecteerd door het Tashattot Collectief
KIOSK tashattot logo KIOSK