Philippe Van Snick
Territorium

15.02.20  –  12.04.20

KIOSK presenteert Territorium van Philippe Van Snick (1946-2019), een tentoonstelling die ook gelezen kan worden als een eerbetoon aan de zopas overleden kunstenaar wiens oeuvre een belangrijke bijdrage leverde aan de artistieke ontwikkeling in België. De tentoonstelling groeide vanuit een dichte dialoog met de kunstenaar, zijn familie, de studenten beeld & installatie van KASK/School of Arts Gent onder begeleiding van docent Gert Robijns en Wim Waelput, curator en directeur van KIOSK.

De samenwerking met KIOSK ontstond in 2016 toen Van Snick en vier andere kunstenaars geselecteerd werden om een voorstel te doen voor de invulling van het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië 2017. Hoewel het door Van Snick en Waelput ingediende projectvoorstel Territorium uiteindelijk niet weerhouden werd, vormde het wel de blauwdruk voor deze tentoonstelling. Het voorstel omvatte een unieke synthese van Van Snicks vijftig jaar oude artistieke praktijk. Het bevatte al de voor hem kenmerkende elementen zoals zijn systematische kleur- en vormprincipes en gereduceerde, abstracte beeldtaal en speelde hiermee nadrukkelijk in op de architectuur van het paviljoen.

Er werd samen gezocht naar de juiste “verplaatsing” van vorm en inhoud naar de tentoonstellingsruimte van KIOSK en een groep studenten zou voor de uiteindelijke uitvoering zorgen. Dit laatste gebeurt op expliciete vraag van Van Snick, die zelf in 1968 afstudeerde aan de etsklas van Pierre Vlerick aan KASK en al vaker tentoonstellingen met studenten gerealiseerd had. De bij eerdere realisaties opgebouwde kennis, alsook de gedetailleerde ontwerpen en maquette die de kunstenaar naliet vormen het vertrekpunt, of functioneren net als “misleidende bijsluiters” zoals Van Snick wel eens liet vallen.

Volgens Luk Lambrecht, met wie Van Snick samenwerkte voor eerdere tentoonstellingen en die als curator een retrospectieve in het SMAK in het najaar van 2021 voorbereidt, staat dit samenwerken, het uitnodigen van studenten door de kunstenaar voor het “‘ten einde’ in het hart en de ziel van zijn praktijk te navigeren in de context van de oneindige mogelijkheden van de kleur door juist de oneindig vele manieren van verf-aanbreng en het mengen van kleur in concreto te ervaren in de weerkaatsingen van het licht. (...) Samenwerken betekende voor Philippe Van Snick een delen van tijd en ruimte en juist die kruisende coördinaten te laten dansen op de oneindige, wankele koord van de artistieke vrijheid. Dat betekent dat kunst nooit dé emanatie kan zijn van dat wat de kunstenaar intentioneel voor ogen houdt; niet voor zichzelf, niet voor anderen.”

Schilderkunst was een constante toetssteen in het werk van Van Snick. In Territorium krijgt het geschilderde beeld betekenis in relatie tot de architecturale omgeving en de fysieke ruimtebeleving van de toeschouwer. De tentoonstellingsruimte zal worden ingenomen door sculptuur, schilderingen en een monumentale, architecturale installatie in de centrale koepelruimte. De constructie draagt de titel Dorp en bestaat uit zes verschillende houten modules, maar functioneert als één monumentaal ruimtelijk canvas, volledig beschilderd met de voor Van Snick typerende duo’s van kleurvlakken.

Op deze manier openbaart de tentoonstelling zich als een totaalinstallatie die de materiële en ruimtelijke grenzen van de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de architectuur aftast. Van Snick nodigt de bezoeker uit om dit ruimtelijke landschap van vorm en kleur, tactiliteit en sfeer te bewandelen en zich daarbij over te geven aan de ervaring.

KIOSK nodigt op haar beurt een aantal mensen uit die dicht bij Philippe Van Snick, alsook bij de realisatie van dit project stonden, voor een rondleiding, lezing of filmvertoning. We geven hierbij het woord aan kunstenaar Heide Hinrichs, curators Wim Waelput en Luk Lambrecht en ten slotte de betrokken studenten. Het programma kan op de website van KIOSK gevonden worden.

zaaltekst / persbericht / poster

042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 02
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 09
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 10
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 11
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 01
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 04
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 08
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 05
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 06
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 12
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 13
042 KIOSK PHILIPPE VAN SNICK TERRITORIUM 14022020 12042020 Thomas Min 03