Zachary Formwalt
Three Exchanges

2013

Three Exchanges
2015

Stedelijk Museum Amsterdam / MoCAB, Belgrado / KIOSK

300 pagina's
17 x 23 cm
30 €

Auteurs: Eric de Bruyn, Joshua Simon and Zachary Formwalt


De publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de solotentoonstellingen die Formwalt achtereenvolgens in 2014 en 2015 presenteerde in KIOSK, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en Museum of Contemporary Art (MoCAB) Belgrado. In beide expo's stond hetzelfde thema en werk centraal: onze hedendaagse wereldeconomie, waarbij Formwalt in drie video-installaties het beeld van het beursgebouw als metafoor inzet voor het onvermogen om de immer circulerende kapitaalstromen binnen de huidige financiële wereld zichtbaar te maken.


Vormgeving door Roger Willems.

KIOSK Zachary Formwalt Three Exchanges book
KIOSK Zachary Formwalt Three Exchanges 1
KIOSK Zachary Formwalt Three Exchanges 2
KIOSK Zachary Formwalt Three Exchanges 3