S.M.A.K.
Uit de Collectie Gifted

26.06.21  –  03.10.21

S.M.A.K. toont werk dat kunstenaars, verzamelaars, estates of andere instellingen tijdens de afgelopen jaren aan het museum hebben geschonken.

Een publieke collectie wordt niet alleen gevormd dankzij publieke middelen, ook de generositeit van derden speelt een grote rol. Gelukkig zijn er in onze samenleving voldoende mensen die het belangrijk vinden om bij te dragen aan de groei van een publieke collectie als die van S.M.A.K.. Rekening houdend met het geringe aankoopbudget zijn deze genereuze bijdragen voor S.M.A.K. van bijzonder belang. Deze tentoonstelling is een kleine selectie uit een veelvoud van schenkingen die de afgelopen jaren gebeurd zijn.

Uit de Collectie Gifted kan beschouwd worden als een hommage aan ‘de schenker’, de op het museum betrokken individu of instantie, aan hen die het belang en de betekenis van een publieke collectie willen versterken.

Achter iedere schenking schuilt een uniek en soms persoonlijk verhaal. Precies omdat een schenking vaak veel meer is dan de werktuiglijke overdracht van een kunstwerk van plek a naar b, of van de ene collectie naar de andere, zal in deze tentoonstelling behalve de kunstwerken zelf ook de achtergrond ervan worden meegeven. De titel ‘Gifted’ verwijst enerzijds naar de act van het doneren, maar draagt evenzeer de betekenis van ‘getalenteerd zijn’ in zich: to be gifted.

In de laatste zaal van de tentoonstelling vinden we de schenking van een volledige tentoonstelling: x, die eerder dit jaar te zien was in KIOSK Gent en die dankzij het mecenaat van de Stichting Willame deel kunnen worden van de collectie van S.M.A.K.. Alle geschonken kunstwerken van ‘x’ zijn anoniem en komen ook anoniem in de collectie van S.M.A.K. terecht. Is het mogelijk om naar kunstwerken te kijken los van naam, faam of curriculum? x was een speels experiment dat zowel de kunstorganisatie zelf als de deelnemende kunstenaars uitdaagde om de conventies rond kunst produceren en kunst tentoonstellen op een andere manier te benaderen.

images (c) Dirk Pauwels

SMAK logo
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 01
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 25
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 26
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 12
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 07
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 02
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 15
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 19
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 11
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 06
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 03
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 14
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 07
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 24
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 22
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 17
KIOSK x SMAK gifted c Dirk Pauwels 09