Karsten Födinger
Void

14.04.12  –  10.06.12

  • sculpture
  • beeldhouwkunst

Voor de tentoonstelling Void realiseerde Karsten Födinger een nieuwe, tijdelijke sculptuur op maat van de centrale koepelruimte. Net zoals zijn vorige sitespecifieke sculpturen refereert deze architecturale installatie zowel in de constructie en het ingenieurschap als in het ruwe en doelmatige materiaalgebruik aan de bouwsector en zijn industriële basistypologieën. De vorm van de architecturale installatie in betonijzer suggereert de bewapening van een in een zijberm ingebedde brugpijler. Födinger filterde dit element uit een urbane realiteit om deze vervolgens te herinterpreteren binnen een persoonlijk en performatief maakproces.

Het werk verwerft op deze manier evenzeer betekenis in het proces van zijn fysieke realisatie als wel in zijn formele verschijning. Vertrekkende van een subtiele analyse van de tentoonstellingsruimte stelde de kunstenaar de sculptuur eigenhandig op volgens bepaalde bouwprincipes, als was hij een bouwheer in eigen opdracht. Zo wordt het betonijzer – dat normaal gezien meteen bedekt wordt met gietbeton – als structurele basis zichtbaar gelaten. Als op een geïmproviseerde bouwwerf ontplooien de betonplexplaten en het betonijzer zichzelf in de tentoonstellingsruimte: de ‘onafgewerkte’ constructie vult de ganse hemicycleruimte en straalt een innemende, zinnelijke aanwezigheid uit.

Zoals de titel suggereert, speelt de sculptuur niet enkel in op een vanzelfsprekende materialiteit, maar evenzeer op de leegte en transparantie die daarmee gepaard gaat. Het resultaat is een ‘moule’ of ongevulde gietvorm die precies uitgaat van een ingebeelde functionaliteit en – ergens tussen stabiliteit en instabiliteit in – ruimte biedt voor een subjectieve kijkervaring.

De tentoonstelling van Karsten Födinger werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Staalbeton NV. We wensen de volgende bruikleengevers te bedanken: Mu.ZEE Oostende, Hogeschool Gent en Dirk De Meyer.

zaaltekst / persbericht / poster

Karsten Födinger Void KIOSK14042012 10062012 8
Karsten Födinger Void KIOSK14042012 10062012 9
Karsten Födinger Void KIOSK14042012 10062012 10
Karsten Födinger Void KIOSK14042012 10062012 1 kopie
Karsten Födinger Void KIOSK14042012 10062012 11
Karsten Födinger Void KIOSK14042012 10062012 12