Lines of Flight zine (tweede nummer)

01.02

Deelnemende kunstenaars en auteurs tweede nummer:

Aileen Kim, Alain Ayers, Amber Verhulst, Christine Clinckx, Hadrien Loumaye, Kaloe Steerneman, Karima Qias,Katayoon Valamanesh, Lara Ferrari, Laura Eva Meuris, Maxime Fouconnier, Meher Vahid, Meher,

Morvarid Mohammad, Nina Zina, Patricia Smith, Paulina Kaval, Paz Ortúzar, Pooria Bijari, Sarah-Joy Zwarts, Sofiia Yesakova, Valentina Bianchi, Vero Federica Rigole

Download het tweede nummer van de Lines of Flight zine als pdf.

Een zine gewijd aan de weg tussen thuis en een nieuw samenzijn

Lines of Flight* nodigt kunstenaars en schrijvers uit om vertrouwde paden te verlaten en zo noties van thuishoren,samenhorigheid en integratie te hertalen.

Ontheemding houdt steeds de herinnering aan oorsprong vast en verbreedt tegelijk het blikveld naar nieuwe horizonten en bestemmingen. Het laat vormen van toebehoren los, maar bewaart ze ook of geeft ze opnieuw vorm. Ontheemding in welke vorm dan ook - gedwongen of vrijwillig - sleept en duwt ontheemden tussen twee punten. Ontheemden bevinden zich in een voortdurende strijd tussen dichotomie of versmelting, tussen herinneringen aan thuis en een weg naar een nieuwe start. Het vertrouwde landschap van thuis, wordt steeds vager door een transpositie die over de voormalige landsgrenzen van de ontheemde reikt. Ontheemden brengen voortdurend twee realiteiten van hun bestaan op één lijn door zich te heroriënteren en tegelijkertijd herinneringen op te halen.

Lines of Flight is een nieuw zine-project, geïnitieerd door KIOSK, dat zich richt op noties van ontheemding. Via deze open call nodigt KIOSK kunstenaars uit om via audio, beeld, installatie, video, fotografie en tekst hun verhalen te delen over de zorgen, worstelingen en positieve kanten van de ervaring van een ontheemde. Lines of Flight wordt gepubliceerd als een tweedelige online zine op de website van KIOSK.

(*Lines of Flight is de titel van een tentoonstelling van het werk van Nilima Sheikh dat van 19 mei 2018 tot 18 juni 2018 werd gepresenteerd in de Asia Art Archive Library in Sheung Wan, Hongkong).

Ontdek KIOSKFanzine op Instagram.

KIOSK Lines of flight 2nd ezinesmall cover