Agentschap
Assemblee (KIOSK)

01.12.18  –  27.01.19

Onder de generieke noemer ‘Assemblee’ initieert Agentschap overal ter wereld projecten die de vorm aannemen van performances, tentoonstellingen, publicaties en meer. Op uitnodiging van KIOSK landt Agentschap nu ook in Gent voor een tentoonstelling en twee bijeenkomsten.

Agentschap is een in Brussel gevestigd internationaal initiatief dat in 1992 werd opgericht door Kobe Matthys. Agentschap werkt sindsdien aan een steeds aangroeiende ‘lijst met dingen’ die de radicale tweedeling tussen de categorieën van natuur en cultuur aanvechten. Deze lijst met dingen komt meer specifiek voort uit recente en historische, juridische zaken en geschillen rond intellectueel eigendom (copyrights, patent, handelsmerken, etc.) uit de hele wereld.

Het concept van intellectueel eigendom berust op de fundamentele uitgangspositie dat er een scheiding bestaat tussen natuur en cultuur, en bijgevolg ook tussen expressie en ideeën, creatie en feiten, subject en object, mens en niet-mens, originaliteit en traditie, individu en collectief, lichaam en geest, etc. Elk ‘ding’ en elke controverse op deze ‘lijst met dingen’ getuigt van een moment van aarzeling over deze scheiding.

Voor Assemblee (KIOSK) maakt Agentschap een selectie uit zijn lijst van controverses die spelen met het spanningsveld tussen wat het origineel en wat gemeengoed is. De vraag “wat als gemene dingen op wederkerige wijze worden opgenomen in kunstpraktijken?” staat hierbij centraal. De auteurswetgeving beschermt ‘originele werken van auteurs vastgelegd in eender welke tastbare vorm van expressie’. Hoewel die ‘originaliteit’ niet gedefinieerd wordt door de wet worden er wel twee elementen naar voren geschoven. Ten eerste, moet een werk ‘het resultaat van onafhankelijke creatie’ zijn, en ten tweede moet het ‘ten minste een minimale graad van te onderscheiden variatie aan de dag leggen’. Dit betekent dat een ‘slaafse kopie’ niet voldoet, en dat het werk van een auteur aanzien wordt als een intern creatief proces. Het wettelijk kader sluit met andere woorden de invloed van externe factoren uit bij de bepaling van ‘originaliteit’. Maar dikwijls kan het onderscheid tussen interne en externe factoren in een creatief maakproces van bijvoorbeeld replica’s moeilijk gemaakt worden. Verschillende rechtbanken hebben uiteenlopende interpretaties gemaakt van wat ‘originaliteit’ voor een reproductie vereist. Sommige rechtbanken verleenden al bescherming aan arbeid, deskundigheid en inspanning op basis van het ‘zweet op de wenkbrauw’ principe. De geselecteerde reeks controverses in de tentoonstelling Assemblee (KIOSK) getuigen hiervan.

zaaltekst / persbericht / poster

Agentschap stelt in KIOSK twee publieke bijeenkomsten voor:

Op 9 december 2018 roept Agentschap de controverse Ding 001928 (Give up yer aul’ sins) op. Vervolgens komt op 27 januari 2019 de controverse Ding 002304 (tapijten)aan bod.

Voor deze bijeenkomsten nodigt Agentschap telkens een diverse groep betrokken gasten uit om te reageren op de controverse in kwestie. In het geval van Ding 001928 (Give up yer aul’ sins) betreft dit onder andere een priester, een leraar, een literatuurhistoricus, een kind, een expert inzake copyright en een Iers burger. Het doel van de samenkomsten is om het moment van aarzeling tijdens de rechtszaak opnieuw op te roepen. Ze zijn niet zozeer een re-enactment van de rechtszaak, maar wel ‘palavers’ die de aarzeling langer kunnen laten duren.

037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 12
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 10
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 09
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 08
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 05
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 04
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 03
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE RACHEL GRUIJTERS
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 02
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE RACHEL GRUIJTERS 04
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE RACHEL GRUIJTERS 03
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE RACHEL GRUIJTERS 02
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 06
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 07
037 KIOSK AGENCY AGENTSCHAP ASSEMBLY ASSEMBLEE TOM CALLEMIN 11