Miet Warlop
Crumbling Down the Circle of My Iconoclasm

28.11.15  –  31.01.16

  • performance

Onder de titel Crumbling Down the Circle of My Iconoclasm presenteert kunstenares en theatermaker Miet Warlop een installatie waarbij objecten, attributen, gestes en performers op elkaar inspelen en zo een steeds veranderende choreografie uittekenen binnen de vaste chronologie van een tentoonstelling. Warlop beschrijft haar maakproces graag als het samenbrengen van objecten die rondzwerven in haar atelier, die bepoteld en bespeeld worden tot ze als een beeld op hun plaats vallen. Voor deze tentoonstelling zoeken ze als een eenmalig samengebrachte verzameling hun plaats in KIOSK. De koepelruimte wordt een nieuw speelvlak waarbinnen Warlop stap voor stap vorm geeft aan haar hedendaagse interpretatie van de Griekse begrippen eikon, ‘afbeelding’, en klastès, ‘breker’; een oneindig, cirkelvormig proces van simultaan creëren en vernietigen.

Crumbling Down the Circle of My Iconoclasm is een opeenvolging van levende beelden of ‘tableaux vivants’. In deze beeldenwereld staan alle elementen in relatie tot elkaar als een draaiende loop van referenties die de vorm aannemen van een stel omwentelende benen, een gipsen cimbaal of een in cirkels op de grond rollende, afbrokkelende rokvorm. De suggestie van handgeklap, geschreeuw, gedrum of de mogelijke aanwezigheid van een performer speelt in op onze verbeelding, alsof een verstijfd publiek applaudisseert voor een al lang afgelopen concert.

Warlop presenteert enkele objecten uit haar theatervoorstelling Dragging the Bone (2014) en reactiveert ze door ze bijvoorbeeld op draaiende mixers te plaatsen of te combineren met nieuw werk, maar ook in de vorm van performances. Tijdens onaangekondigde korte acties worden de objecten opnieuw attributen, deel van een tijdelijke sculpturale situatie. Het ontstaan van een nieuw beeld valt onvermijdelijk samen met het verdwijnen of verbrokkelen van andere beelden. Het krimpen van de voorraad van gipsen ‘werk’-objecten staat in rechtstreeks verband met de groter wordende berg brokstukken. Iedere actie of beweging trilt na in de koepelruimte en voegt een visueel of auditief spoor toe aan het totaalbeeld.

zaaltekst / persbericht / poster

024 KIOSK MIET WARLOP 11
024 KIOSK MIET WARLOP 09
024 KIOSK MIET WARLOP 07
024 KIOSK MIET WARLOP 05
024 KIOSK MIET WARLOP 03
024 KIOSK MIET WARLOP 01
024 KIOSK MIET WARLOP 10
024 KIOSK MIET WARLOP 08
024 KIOSK MIET WARLOP 06
024 KIOSK MIET WARLOP 04
024 KIOSK MIET WARLOP 02