Edith Dekyndt
Get Out of My Cloud

08.05.10  –  13.06.10

  • KODAK
  • Mad Men
  • installation
  • installatie

Edith Dekyndt (°1960, Ieper) woont en werkt in Doornik. In haar video- en geluidswerken, installaties en sculpturale objecten exploreert zij fysische verschijnselen (zoals geluidsgolven en licht), hanteert ze onzichtbare elementen (zoals stof- en magnetische deeltjes) en registreert ze efemere gebeurtenis- sen. Aan de hand van een minimale en esthetische beeldtaal herleidt ze deze naar bijna metafysische, zelfstandige composities. Sinds 1999 bundelt de kunstenaar haar conceptuele zoektocht naar het nauwelijks zichtbare onder het ‘label’ Universal Research of Subjectivity. Deze titel verraadt dat haar werk eerder een poëtische, dan wel een wetenschappelijke registratie wil zijn. Haar oeuvre van fysieke onderzoekingen opent, ondanks hun empirische captering en de reële weergave ervan, een nieuwe dimensie van zinsbegoocheling. Dode objecten worden van microscopisch dichtbij geobserveerd en lijken zo tot leven te komen als een intensifiëring van de realiteit.

Ook in haar nieuw werk, dat in de hemicycle ruimte tot stand is gekomen, past Dekyndt deze subjectieve onderzoeksmethodiek toe. De installatie, Carousel, stelt het gegeven van een diacarrousel centraal doorheen beeld, tekst en geluid: een KODAK diacarrousel projecteert een reeks van tachtig dia’s die gefabriceerd werden in de jaren zestig in Duitsland en sindsdien ongeopend opgeborgen bleven in hun originele verpakking. De projectie openbaart met andere woorden de ruimtelijke en tijdelijke captering van pellicule, lucht en stofdeeltjes die over een tijdspanne van vijftig jaar bewaard zijn gebleven. Een monitor beeldt tegelijkertijd een citaat af uit de cultserie Mad Men waarin het hoofdpersonage Don Draper op zoek gaat naar de kerngedachte achter de uitvinding van de KODAK diacarrousel. Hij wordt hierbij over- mand door een zeker gevoel van ‘nostalgia’, een gewaarwording die eveneens in de opstelling van dit werk voelbaar kan worden. Hoewel de typische vakantiekiekjes hier vervangen werden door plaatjes getekend door stof, craquelures, opgedroogde emulsie,... blijft het idee van ‘het wiel’ van de carrousel als tijdscapsule overeind staan.

De totstandkoming van het werk wordt onmiskenbaar zichtbaar gelaten in het uiteindelijke resultaat. De installatie krijgt vorm doorheen Dekyndts minimale, bescheiden tussenkomst: namelijk het vinden, uitpakken en presenteren van de diaraampjes. Op deze manier sluipt het aspect van toeval en mislukken in haar werk. Het gaat niet om een definitief beeld, maar om de intermediaire staat van het materiaal. Met het openen van de tijdscapsule wordt deze door tijd en weersomstandigheden automatisch blootgesteld aan een nieuwe metamorfose. Het uitvergroten van het proces is een manier om het moeilijk bevatbare stilstaan van de tijd en zijn pure oorzakelijkheid weer te geven. In dit werk zit dus een analyse en bevraging van een extreem globaal verschijnsel als tijd en de intrinsieke vanzelfsprekendheid ervan vervat. Universele fenomenen als nietsheid, leegte, absorptie en tijd omringen ons en hebben een bepalend effect op ons persoonlijk bestaan, maar worden tegelijkertijd door hun alledaagsheid over het hoofd gezien. Door dit bloot te leggen, scherpt Dekyndt onze zin voor waarneming aan.

Haar installatie voegt aan de notie van tijd een nieuwe dimensie toe die zich op twee niveaus representeert: enerzijds op het niveau van de dia’s zelf die zolang ongeopend bewaard bleven waardoor de tijd zich letterlijk gebrand heeft op de pellicule, en anderzijds op het niveau van de installatie die het gegeven van ‘de loop’ gestalte geeft. Door de klikkende mechaniek van de projector weerklinkt er een constant ritme doorheen de ruimte die het terug- en vooruitgaan in de tijd symboliseert. De stofdeeltjes – gevangen in tijd en ruimte – worden centraal uitgelicht in de ruimte als ware het een stilleven van stof. De carrousel geeft een microscopische analyse van de tijd weer.

zaaltekst / persbericht

Edith Dekyndt Get Out Of My Cloud KIOSK 08052010 13062010 1
Edith Dekyndt Get Out Of My Cloud KIOSK 08052010 13062010 2
Edith Dekyndt Get Out Of My Cloud KIOSK 08052010 13062010 4
Edith Dekyndt Get Out Of My Cloud KIOSK 08052010 13062010 5