Jan De Cock
Improvise and Overcome

23.04.11  –  12.06.11

  • installation
  • installatie

Met Improvise and Overcome accentueert Jan De Cock de centrale, halfronde ruimte met een ‘infini’, een structuur die refereert aan het negentiende-eeuwse panorama. De installatie staat in functie van de beweging die de ruimte evoceert: de toeschouwer botst op een rondgang, een uitgelichte scène die hem volledig omgeeft. De architecturale context functioneert enerzijds als oriëntatiepunt, maar de ruimte vormt tevens het vertrekpunt voor de inhoudelijke positie die het werk wil innemen tegenover de academische, pedagogische context waarbinnen KIOSK opereert.

Met de sloganeske titel Improvise and Overcome poneert De Cock een ondubbelzinnig voorstel, gericht aan jonge kunstenaars. Niets is onmogelijk: improviseer en ‘gij zult zegevieren’. Een ‘just do it-attitude’ die ook zijn eigen compromisloze kunstenaarspraktijk zou kunnen samenvatten.

De geïmproviseerde verzameling van elementen fungeert als denkkader waarbinnen de kijker vorm kan geven aan zijn persoonlijk voorstel. Er wordt een wandeling doorheen de ronde ruimte geëvoceerd; als een schil die de kijker in alle openheid kan ontvouwen om vanuit een veelvoud van perspectieven tot een eenvoudige essentie te komen. In plaats van de kijker te dirigeren, biedt De Cock veeleer de mogelijkheid tot verdwalen. De blik loopt langs de ingetogen wand beplakt met houtfineer als langs de platanen van een ellenlange avenue. Frictie wordt enkel gesuggereerd in de vorm van gelaagde afbeeldingen van vervuilde alpenlandschappen en foto’s van Kyoto en Caïro. Het zijn doorkijken waarlangs we terug kunnen blikken naar onze origine, de bakermat en vorm van onze beschaving. Het panorama kan de kijker dus in eerste instantie confronteren als een blinde muur, maar kan daarna als een onmetelijk landschap of ongeschreven blad opengeschoven worden. De ronde hoeken suggereren een oneindigheid, een infini waarbinnen De Cock zichzelf, de kijker en de mens in het algemeen de ruimte wil geven om te durven twijfelen.

Deze formele elementen worden gecombineerd met een politiek beladen tekstwerk dat een even complex als eenvoudig, universeel denken van de mens aanraakt: waarom is het gemakkelijker om het einde van de wereld in te beelden, dan een slepende ziekte te aanvaarden? Stapsgewijs leert de mens met bijvoorbeeld het eventuele einde van België of een kernontploffing om te gaan of ‘het moment’ aan te grijpen om emoties te kanaliseren in plaats van deze te blokkeren.

zaaltekst / persbericht / poster

Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 4
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 7
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 3
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 2
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 1
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 10
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 9
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 8
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 5
Jan De Cock Improvise And Overcome KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 6