Derek Sullivan
Young Americans

23.04.11  –  12.06.11

De titel van de tentoonstelling van Derek Sullivan, Young Americans, verwijst naar twee tentoonstellingscatalogi van het New Yorkse MoMA uit de jaren ’50, een tijd waarin er een bijzondere aandacht was voor Amerikaanse abstracte schilderkunst. Enkele kunstenaarsportretten uit deze catalogi werden gereproduceerd in de vorm van posters waarbij elk een welbepaald temperament, een specifieke hoop of ambitie in zich draagt.

De uitvergrote posterportretten vormen samen met de ingekaderde tekeningen en de waaiervormige architectuur van de kabinetruimtes afzonderlijke pagina’s van het imaginaire boek Young Americans. De installatie is opgebouwd volgens twee zorgvuldig vormgegeven lagen: de genummerde boekpagina’s met uitvergrote kunstenaarsportretten en blanco vellen fungeren als basisopmaak voor het boek. Bovenop dit achterplan ligt een tweede laag met ingekaderde postertekeningen. Het zijn opvallende tekeningen, collages en gouaches van grafische patronen en tekstreferenties die ontleend zijn aan de visuele beeldtaal van de geometrische abstracte kunst, modern design en conceptuele strategieën. Beide lagen overlappen elkaar, maar houden tegelijkertijd een eigen visueel ritme aan. Als passages in een vertakkend verhaal bouwt elke poster met zijn individuele patroon of tekstfragment suggestief verder op het volgende. Het veelgelaagde boekwerk benadrukt in zijn sequentie de sensatie van het lezen en bestaat uit een concentratie van vrije associaties, formele en tekstuele relaties en een eindeloze loop van verhalen.

Het idee om de tentoonstelling als een boekwerk op te vatten, wordt verder in de ruimte uitgetekend. Blanco vellen papier functioneren als leespauzes of ademruimtes. Deze stijlelementen komen ook terug in de kunstenaarspublicaties van Sullivan waar de blanco pagina’s, de literaire, culturele en historische referenties, en de aanvullende titels doen vermoeden dat het boek nog in volle ontwikkeling is. Dankzij de mogelijkheden van ‘print on demand’ kan de kunstenaar er letterlijk voor zorgen dat er nooit twee identieke exemplaren de wereld worden ingestuurd.

Op deze manier kan de tentoonstelling voor Sullivan functioneren als een zoveelste oefening in het maken van een structuur voor een boek en in het linken van het tijdelijke belevingsaspect van een tentoonstelling aan de logica van het lezen. Sullivan beschouwt Young Americans dan ook als een kunstenaarsboek waarin men rond kan lopen, als een dialoog waar men als toeschouwer deel van uitmaakt.

zaaltekst / persbericht / poster

Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 5
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 3
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 4
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 2
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 1
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 6
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 9
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 10
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 7
Derek Sullivan Young Americans KIOSK23042011 12062011 Yana Foque 8