Zoe Beloff
Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972

09.10.10  –  28.11.10

  • installation
  • installatie
  • Sigmund Freud
  • Albert Grass
  • Dreamland

In deze tentoonstelling toont Zoe Beloff (°1958, Edinburgh, Schotland) een versie van haar recentste project, “Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972”, aangepast aan de architectuur van KIOSK. “Dreamland” ontstond in 2009, toen het Coney Island Museum Zoe Beloff uitnodigde een tentoonstelling te creëren ter gelegenheid van de honderdjarige viering van Sigmund Freud zijn bezoek aan Coney Island. Beloff focust echter niet op Freuds namiddagje in het Dreamland pretpark, maar onderzoekt de sporen die de psychoanalyticus naliet in het onderbewuste van de mensen die de voorbije eeuw op Coney Island woonden, werkten en speelden. Die nalatenschap van Freud toont Beloff door het werk van de Coney Island Amateur Psychoanalytic Society tesamen met de visionaire ideeën van zijn stichter Albert Grass tot leven te brengen.

Albert Grass was een ontwerper van attracties, en toen het Dreamland park in 1911 in vlammen opging, stelde hij voor het te herbouwen volgens Freuds theorie over de droomvorming. Zijn schetsen en plannen zijn hier te zien naast een maquette van een reeks paviljoenen (The Unconscious, Dream Works, Consciousness, The Censor) die verbonden worden door een miniatuurtreintje (de Train of Thought). De leden van de Society die Grass oprichtte, waren grotendeels mensen uit de middenklasse met erg uiteenlopende achtergronden, die allen deel wilden uitmaken van een van de grote intellectuele bewegingen van de twintigste eeuw. Velen onder hen waren bovendien amateurcineasten die deelnamen aan de jaarlijkse “droomfilm”-wedstrijd. In hun inzendingen verfilmden de deelnemers hun dromen; de analyses die ze zelf maakten, getuigen van een ongekend moedige en open verkenning van hun gemoedsleven. Centraal in de tentoonstelling staat de Dreamland-maquette, waarrond een aantal vrijstaande objecten staan die geïnspireerd zijn op kermispaviljoenen uit de jaren 1930. Rond de centrale ruimte bevinden zich drie zalen die gewijd zijn aan de geschiedenis van Coney Island, de archieven van de Society, en Adventures of a Dreamer, een stripverhaal van de hand van Albert Grass.

Zoe Beloff maakt werk in uiteenlopende media als film, 3D-projectie, installaties en tekeningen. Haar artistieke bekommernis ligt in de zoektocht naar manieren om de onderbewuste processen van de geest grafisch vorm te geven. Ze beschouwt zichzelf als een medium, een raakvlak tussen realiteit en verbeelding. De presentatie van historische artefacten benadrukt de ambiguïteit van Beloffs rol in de totstandkoming van de expositie. De kunstenares wil heden en verleden met elkaar verbinden en de veronderstelde grens tussen historisch feit en creatieve interpretatie in vraag stellen. In het oproepen van de verborgen geschiedenis van Coney Island laat Beloff het onderscheid tussen archivaris en
maker vervagen. Ze citeert in die context de legendarische showman P.T. Barnum. Gevraagd naar de “echtheid” van een van zijn tentoongestelde objecten, antwoordde die: “Dat is nu precies de vraag.
Wie een kaartje betaalt, heeft het recht zich daarover een eigen mening te vormen.” John Strausbaugh van de New York Times vroeg Zoe Beloff in een interview of de Coney Island Amateur Psychoanalytic Society echt heeft bestaan. “Dat is precies de vraag,” antwoordde Beloff glimlachend. “Wat denk jij zelf? Freud was geïnteresseerd in interpretatie, het recontextualiseren van objecten en ideeën om te zien wat die over ons zeggen. Misschien is dat ook hier net mijn werkwijze geweest.”

De tentoonstelling in KIOSK is een initiatief van curator en onderzoeker Edwin Carels. Ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Coney Island Museum verscheen bij Christine Burgin The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, een boek met dvd onder redactie van Zoe Beloff. Beloffs recentste boek is The Adventures of a Dreamer by Albert Grass.

zaaltekst / persbericht / poster

Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 4
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 1
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 7
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 6
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 5
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 Yana Foque 1
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 2
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 Yana Foque 6
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 Yana Foque 5
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 Yana Foque 4
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 Yana Foque 3
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 Yana Foque 2
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 Yana Foque 1
Zoe Beloff Dreamland The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society And Its Circle1926 197 KIOSK09102010 28112010 3