Katja Mater
Fields on a line

29.11.14  –  01.02.15

Het werk Fields on a Line van Katja Mater ontstond tijdens de stapsgewijze registratie van het schilderen van de tentoonstellingsmuren en vloeren in vier kleuren en het vervolgens terug wit schilderen ervan. Gedurende het proces volgde de camera meermaals hetzelfde vaste traject doorheen de galerie. Het resultaat is een 16mm-filminstallatie met de tentoonstellingsruimte als residu.

Fields on a Line gaat voorbij aan het louter documenteren van een proces, maar creëert een nieuw beeld op film dat zich enkel kenbaar maakt door middel van de dialoog tussen de camera en het schilderen van de ruimte. Aan de hand van een set spelregels met betrekking tot kleur, licht, perspectief en tijd, verkent Mater het spanningsveld tussen fotografische en menselijke waarneming van de tweedimensionale en driedimensionale ruimte.

Zoals de titel suggereert, stapelen verschillende momenten zich op in de tijd en ontvouwen parallelle ruimtes zich binnen het gefixeerde blikveld van de lens. De weg die de camera heeft afgelegd en de extra tijdslijn die zich hierbij kenbaar maakt, worden zichtbaar op de meervoudig belichte filmstrook.

De tentoonstelling van Katja Mater kwam tot stand met steun van Mondriaan Fonds.

zaaltekst / persbericht / poster / editie

Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 15
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 3
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 6
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 5
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 14
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 13
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 12
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 11
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 9
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 2
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 1
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 4
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 3
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 14
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 7
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 8
Katja Mater Fields On A Line KIOSK29112014 01022015 Tom Callemin 10