Zin Taylor
Growth

08.10.11  –  27.11.11

De in Brussel gevestigde Canadese kunstenaar Zin Taylor (°1978) tekent met de tentoonstelling Growth een meerlagig verhaal van transformatie uit in de ruimte van KIOSK. De kunstenaar laat een reeks bestaande videowerken, tekeningen en sculpturen doorgroeien binnen nieuwe narratieve en ruimtelijke verbanden.

Aan de basis van de tentoonstelling ligt een grondige studie naar de totstandkoming van natuurlijke vormen in de beeldhouwkunst door het gebruik van traditionele, ambachtelijke technieken en sculpturale principes. In dit verband is de titel van de tentoonstelling een allusie op de aard van het beeldhouwen, op de natuurlijke groei van vormen. De tentoongestelde werken in Growth kunnen zo begrepen worden als variaties op eenzelfde elementaire vraagstelling: hoe ontstaat vorm? Hoe groeien kunstwerken?

Taylor bouwt dit vormelijk onderzoek verder uit door zich te baseren op narratieve constructies als contextueel kader. In Growth treedt hij op als verteller door leidraden van klank en geur uit te zetten doorheen de tentoonstellingsruimtes. Hoewel iedere opstelling slechts een stuk van het verhaal opvoert, vormen de uit zichzelf ontstane deegvormen, die de sprekende titel Organisms (2009) dragen en ons vanachter de glazen frames aankijken, het kleefmiddel, het vocabularium van de tentoonstelling. Op begeleidende toon leiden ze ons doorheen de tentoonstelling: het abstracte ‘gefluister’ in het halfrond en vlagen van wierookgeur vallen samen met de psychedelische folkklanken die The Flute of Sub (2007) produceert. In deze videoperformance brengt de fluit – waarvan de vorm exact gebaseerd werd op een ondergrondse tunnel – het landschap dat ze bewoont muzikaal in beeld. De kalmte die de monochrome screening room uitstraalt, contrasteert met de dominante en bezwerende tonen van de video White Pearl Sunshine Summoning Charm (2007) die in de zijruimte staat opgesteld. In deze laatste ruimte wordt de studie naar de oorsprong van vorm nadrukkelijk op de voorgrond gebracht met de reeks tekeningen Growth on a Form (2007) en Wood and Dust (2010). Samen met de publicaties die Taylors installaties begeleiden en verder uitdiepen, vormen ze het sluitstuk van Growth.

Taylors onafgebroken onderzoek naar de ontwikkeling van een fundamentele, sculpturale vorm als een organisch groeiend proces – en tegelijkertijd het narratieve inbedden ervan – komt volledig tot uiting in het centrale werk The Bakery of Blok and the Three Forms of Unit (arrangement I, II, III) (2009). Deze installatie, bestaande uit een serie op elkaar gestapelde materialistische ‘units’, ontplooit zich tot een dicht gelaagde, ruimtelijke dialoog. Het werk staat geconcentreerd en centraal in het halfrond opgesteld. Het lijkt op deze manier het middelpunt van Taylor’s universum en denkproces te symboliseren: een concentratie aan suggestieve denkvormen van waaruit tal van verhaallijnen vertrekken. Het geheel waarbinnen het mysterie van de totstandkoming van vormen zich lijkt aan te dienen, kan enkel middels een volledige rondgang aanschouwd worden.

Doorheen een klassiek opgestelde verzameling van multimediale werken suggereert The Bakery of Blok op metaforische wijze de manier waarop brood gemaakt kan worden. Vertrekkende van een omschrijvende lijst met werktuigen die nodig zijn om brood te maken, interpreteerde en realiseerde Taylor er de bijhorende vormen bij. Met deze zelf geconstrueerde beeldtaal kwam hij tot een linguïstische vertaling van tekst naar een reeks sculpturale en getekende vormen die op hun beurt geanimeerd werden tot videobeelden. Op de monitors zien we blokjes hout en brood onderling dialogiseren in hun eigen taal. Samen met de tot houten sculpturen gematerialiseerde gedachten van het deeg figureren ze in een suggestieve plot doorheen een reeks van 15 episodes, The Bakery of Blok, season 1 (2009). Taylor vermijdt dat zijn uiteindelijke realisaties eenduidig geïnterpreteerd worden als louter formeel onderzoek door ze onder te dompelen in rijke metaforen of verhalen die soms op anekdotes, soms op fantastische denkbeelden gebaseerd zijn.

Met speciale dank aan Ursula Blickle Stiftung. Met dank aan Etablissement d’en face projects, Cassochrome, Outside Broadcast.

zaaltekst / persbericht / poster / publicatie

Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 3
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 4
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 5
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 2
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 1
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 7
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 8
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 6
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 9
Zin Taylor Growth KIOSK08102011 27112011 Yana Foque 10